diumenge, 24 de novembre de 2013

Julianen i el origen d’aquesta paraula

Julianen és una paraula inventada i a la vegada es el àlies de la persona que porta el nom de Enric Julian. Breument per no cansar explicaré la historia d’aquest nom. El any 2002 la companyia japonesa Olympus Optical Co. s’instal•là a Espanya mitjançant la compra d’una companyia familiar catalana on treballava des de feia molts anys Enric Julian com cap de compres. L’any 2003 una vegada estabilitzat el assentament a Espanya de la nova companyia es va dotar a cada un dels empleats de la firma un codi per poder entrar al ordinador central de Tokyo. El codi es composava de un dígit de 8 lletres i 4 números. Les 8 lletres havien de ser sempre que fos possible formades per 6 lletres del cognom i dues del nom en el cas que ens ocupa fora ben fàcil veure que desprès de les sis lletres de ‘Julian’ venien les dos lletres del començament del nom ‘Enric’, formant el nom de Julianen. Aquest nom sonava molt be en llengua catalana ja que sonava a quelcom simpàtic a la vegada fàcilment recordable... el nen Julià. Tan aviat Enric Julian va trobar-se amb aquest nom inventat pels japonesos a les mans, va ser del tot agraït i es va moure per registrar-lo a quasi totes les companyes capdavanteres de comunicació d’aquell moment, estem parlant del any 2003, com són Gmail, Hotmail, Yahoo, Facebook, Flickr, Wikipedia, Twitter, Vimeo, Blogger, YouTube, entre moltes d’altres. En el seu desè aniversari del registre del nom ‘julianen’ es fa constar les circumstancies especials que motivaren aquest nom de moviment constant i diari en les xarxes socials del món occidental.